Mon – Fri: 7AM – 2PM

Blagungan, Donoyudan, Kalijambe,  Sragen

Siti Masruroh, S.Ag.

Guru PAI Al Quran

Salah satu guru profesional bidang Agama Islam serta bertekad untuk menedidik para peserta didik SMK Al Islam Kalijambe untuk dapat membaca Al Quran dengan dengan baik sesuai dengan makhroj dan tajwid.